Boy­an Slat (24)

Metro Holland (Holland) - - News -

won in de ca­te­go­rie Su­per­hu­man. De uit­vin­der en on­der­ne­mer ont­wik­kel­de op zijn zes­tien­de The Ocean Clea­nup om de Gro­te Oce­aan op te rui­men. Op dit mo­ment is hij in Ame­ri­ka, dus via een vi­deo­ver­bin­ding be­dankt hij de stem­mers en ju­ry voor de prijs. „Ik zie dit als een er­ken­ning voor mijn werk.” De ju­ry heeft voor Boy­an ge­ko­zen om­dat hij zich enorm in­zet om de plas­tic soep op te rui­men: „Of het gaat luk­ken moe­ten we nog zien, maar dat hij met zijn in­ge­ni­eu­ze schoon­maak­sys­teem een goe­de bij­dra­ge le­vert, is ze­ker.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.