Casper Lem­men (25)

Metro Holland (Holland) - - News -

won in de ca­te­go­rie Bu­si­nesshe­ro. Sa­men met een vriend richt­te hij Gren­ze­loos­werk op, een be­drijf dat an­de­ren in­spi­reert om in het bui­ten­land te gaan wer­ken. „Het is te­gen­woor­dig zo mak­ke­lijk om te wer­ken over de gren­zen, al­leen is de stap soms te groot. Wij wil­len hen daar­bij hel­pen.” De prijs ziet hij als een be­lo­ning voor zijn har­de wer­ken. „We heb­ben ook tij­den ge­had waar­bij het min­der mak­ke­lijk ging, maar in­mid­dels wer­ken we met 25 man om de ho­ri­zon van an­de­ren te ver­bre­den. Het is mijn groot­ste dri­ve dat we daar­aan mo­gen bij­dra­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.