Nik­ki Pom­mer (21)

Metro Holland (Holland) - - News -

won de ‘Dif­fe­rent is Bet­ter-award’. Ze bracht in ei­gen be­heer het boek Wij­ze les­sen van een twin­ti­ger uit, waar­in ze open­har­tig over­telt over haar burn-out. „Heel veel men­sen heb­ben mij om mijn burn-out af­ge­keurd. Vrien­den keer­den mij de rug toe, ter­wijl ik juist even voor me­zelf koos. We hou­den el­kaar soms te veel in keurs­lij­ven, ter­wijl we soms niet we­ten wat er­ach­ter zit. Ik ben heel blij met de award. Het is een be­lo­ning dat ik het dus wél kan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.