Ik zal niet te veel re­cla­me ma­ken

Metro Holland (Holland) - - News - LARS VAN DER WERF

Van­daag komt m’n vier­de dicht­bun­del uit. Ik zal er niet te veel re­cla­me voor ma­ken hier, want dat mag denk ik niet van de baas, maar de ti­tel is ‘Vier de lief­de’ en voor twaalf eu­ro is een bun­de­ling van 120 vers­jes he­le­maal voor jou. Ver­krijg­baar bij de be­te­re onen of­fli­ne boek­han­dels.

Zo’n boek­je. Hart en ziel zit er in zo’n boek­je. On­ge­twij­feld gaan er men­sen zijn die het kut gaan vin­den, waar ik nu al bang voor ben, de eeu­wi­ge on­ze­ker­heid van de kun­ste­naar. En ook heel veel men­sen vin­den het vast ge­wel­dig, waar ik ook bang voor ben. In elk ge­val zal ik niet te veel re­cla­me ma­ken, maar voor twaalf eu­ro weet je zelf of je het goed of slecht vindt.

Hart en ziel. Ik heb al­les ge­ge­ven voor dat boek­je. Vroe­ge och­ten­den, een­zaam naar bui­ten kij­kend, dich­tend. La­te nach­ten dron­ken in de kroe­gen, dich­tend. Den­ken aan haar, dich­tend. Langs de ka­de wan­de­lend, naar de gol­ven van de zee kij­kend, dich­tend. Al­les stond een klein jaar in het te­ken van dat boek­je, dat dus ‘Vier de lief­de’ heet en van­af van­daag ver­krijg­baar is.

Twaalf eu­ro. Maar ik zal niet te veel re­cla­me ma­ken.

Af­ge­lo­pen za­ter­dag kreeg ik ‘m met de post thuis. Een flin­ke doos vol boek­jes. M’n fo­to op de ach­ter­kant. Het is de vier­de keer dat ik dat mee­maak. De ge­boor­te van een boek. Maar het is nooit het­zelf­de. Het zal on­ge­twij­feld niet het­zelf­de zijn als de ge­boor­te van een kind, ik zou het niet we­ten, ik heb geen kin­de­ren, maar al­le emo­ties die ik heb ko­men er bij kij­ken. En dan van­daag ligt dat kind in de win­kel (voor maar twaalf eu­ro dus, maar ik zal niet te veel re­cla­me ma­ken) en is het de we­reld in, is het niet meer van mij. Vrij om be­kri­ti­seerd te wor­den, om van ge­hou­den te wor­den, om stuk te le­zen, om mee te dra­gen, om op het toi­let te leg­gen, om naast het bed op het nacht­kast­je te lig­gen.

Maar ik zal dus niet te veel re­cla­me ma­ken. Jul­lie zien ‘m van­zelf lig­gen, in de win­kel, voor maar twaalf eu­ro. Vier de lief­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.