Dron­ken man laat peu­ter he­le nacht bui­ten staan vlak voor or­kaan Ir­ma

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

De Ame­ri­kaan­se po­li­tie heeft een man op­ge­pakt die een peu­ter bui­ten liet staan ter­wijl de storm Ir­ma na­der­de. De ver­dach­te uit het noor­den van Flo­ri­da was ver­moe­de­lijk on­der in­vloed van drank of drugs, be­richt­ten lo­ka­le me­dia. Hij ver­gat daar­door mo­ge­lijk waar het kind was ge­ble­ven.

De moe­der van het meis­je bel­de zon­dag­avond laat de hulp­dien­sten om­dat haar kind was ver­dwe­nen. Een voor­bij­gan­ger vond het ne­gen­tien maan­den ou­de meis­je de vol­gen­de och­tend in de tuin van een na­bij­ge­le­gen wo­ning in de plaats Jasper. Een zoek­tocht door de po­li­tie had eer­der niets op­ge­le­verd.

De peu­ter had vol­gens de lo­ka­le she­riff de he­le nacht door­ge­bracht in de wind en re­gen. Het kind zag let­ter­lijk blauw van de kou en is over­ge­bracht naar het zie­ken­huis. Agen­ten ar­res­teer­den daar­op de 36-ja­ri­ge man, naar ver­luidt de va­der, op ver­den­king van kin­der­mis­han­de­ling.

Het do­den­tal als ge­volg van de or­kaan Ir­ma is op­ge­lo­pen naar 56. Au­to­ri­tei­ten in de Ver­e­nig­de Sta­ten mel­den der­tien do­de­lij­ke slacht­of­fers in de drie sta­ten Flo­ri­da, Ge­or­gia en South Caro­li­na. In het Ca­ri­bisch ge­bied zijn 43 do­den ge­val­len, on­der wie vier op Sint Maar­ten. Op de Flo­ri­da Keys werd dins­dag de scha­de op­ge­maakt na het pas­se­ren van Ir­ma. Van al­le hui­zen is 25 pro­cent ver­woest en heeft 65 pro­cent ern­sti­ge scha­de, zo maak­te het Fe­de­raal bu­reau voor ram­pen­be­strij­ding be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.