Nt­jam Ro­sie over Mu­ziek op de Rot­te

Metro Holland (Rotterdam) - - Grand Opening -

een span­nen­de kook­wed­strijd wordt de ti­tel voor het Rot­ter­dams Kook­ta­lent 2017 uit­ge­reikt. In de ju­ry zit de top van Rotterdam: Fred Mus­tert en Fran­çois Geurts. Net als vo­rig jaar is er een spe­ci­aal di­ner, nu om­ge­doopt tot Kra­ling­se Bos Di­ner. “Daar word je echt in de wat­ten ge­legd. Je zit on­der een tent, ge­niet van akoes­ti­sche op­tre­dens en na­tuur­lijk de kun­sten van weer an­de­re top­chefs.”

Boe­vé en Fes­ten ver­heu­gen zich ook op de ac­tie van Hans Worst. Wie de mees­te wor­sten naar bin­nen krijgt, wint vijf­hon­derd eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.