Cel en be­han­de­ling voor BN’er-hac­ker

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De recht­bank in Am­ster­dam heeft de 35-ja­ri­ge Ma­thieu M. ver­oor­deeld tot een ge­van­ge­nis­straf van een jaar, waar­van de helft voor­waar­de­lijk, voor het hac­ken van on­der meer Fa­ce­book- en email­ac­counts van een aan­tal be­ken­de Ne­der­lan­ders. M. heeft toe­ge­ge­ven dat hij ,,een on­be­dwing­ba­re nei­ging” heeft door te drin­gen in het di­gi­ta­le pri­vé­do­mein van vrou­we­lij­ke BN’ers. Hij hack­te on­der meer het Fa­ce­book­ac­count van tv-per­soon­lijk­heid Sop­hie Hil­brand. De recht­bank be­paal­de dat M., die een per­soon­lijk­heids­stoor­nis heeft, een ge­drags­be­han­de­ling krijgt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.