To­ny’s roept re­pen te­rug

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

To­ny’s Cho­co­lo­ne­ly haalt een aan­tal van zijn cho­co­la­de­re­pen uit de schap­pen om­dat er mo­ge­lijk wit­te bor­stel­ha­ren van een kwast in zit­ten. „Het ma­te­ri­aal van de bor­stel­ha­ren vormt geen di­rect ge­vaar voor de ge­zond­heid, maar de re­pen zijn na­tuur­lijk on­ge­schikt om op te eten”, meldt de cho­co­la­de­ma­ker.

Het be­treft een par­tij met de sma­ken ‘melk 32 pro­cent ha­zel­noot’, ‘puur 70 pro­cent’, ‘puur 51 pro­cent aman­del zee­zout’ en ‘puur 51 pro­cent pe­can ko­kos’. Het gaat om de gro­te re­pen met een ge­wicht van 180 gram.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.