TOP­SPORT, TA­LEN­T­ONT­WIK­KE­LING EN BREED­TE­SPORT

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Met het on­der­te­ke­nen van een in­ten­tie­ver­kla­ring zet­ten Fey­en­oord, Hoc­key­club Feij­enoord, HARO/Snel­wiek, TPP Rot­ter­dam en For­ward Lea­se Rot­ter­dam Basketbal vo­ri­ge week vrij­dag een gro­te stap naar de op­rich­ting van mul­ti­sport­club Fey­en­oord. Ko­mend sei­zoen wor­den basketbal, hand­bal, hoc­key en zaal­voet­bal al toe­ge­voegd aan de so­ci­aal-maat­schap­pe­lij­ke pro­gram­ma’s van de club. Stap voor stap wordt ook vorm ge­ge­ven aan de drie an­de­re pij­lers: het be­drij­ven van top­sport, ta­len­t­ont­wik­ke­ling en het be­vor­de­ren van deel­na­me aan breed­te­sport in Rot­ter­dam-Zuid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.