LOYALITEIT

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Hoe het er pre­cies aan toe gaat met en rond­om pre­si­dent Trump zul­len we waar­schijn­lijk nooit we­ten. Wat wel vast­staat is dat zijn be­wind tot een stort­vloed aan boe­ken, ver­fil­min­gen en hui­ve­ring­wek­ken­de anek­do­tes zal lei­den – nu al, na nog geen twee jaar van zijn pre­si­dent­schap, zijn er al meer­de­re best­sel­lers ver­sche­nen waar­in de hui­di­ge pre­si­dent een cru­ci­a­le rol speelt. In ver­telt ju­rist Ja­mes Comey (1960) wel­is­waar over zijn he­le car­ri­è­re­ver­loop, maar dat ver­loop was nooit op­ge­te­kend zon­der Trump. Die ont­sloeg hem im­mers ruim een jaar ge­le­den als FBI-di­rec­teur – ver­moe­de­lijk we­gens Co­meys on­der­zoek naar Trumps ban­den met Rus­land – en spoor­de Comey zo on­be­doeld aan tot dit boek. Hij wil­de het nooit schrij­ven, zo maakt hij dui­de­lijk, maar hij doet het ‘om­dat bin­nen ons po­li­tie­ke be­stel ba­sa­le fei­ten in twij­fel wor­den ge­trok­ken, bij fun­da­men­te­le waar­den vraag­te­kens wor­den ge­plaatst, lie­gen nor­maal is ge­wor­den’. Een aan­ra­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.