ZENFONE5 DENKT MEE

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

ASUS start de­ze week met de pre-or­der voor de ZenFo­ne 5 en de­ze ligt op 28 mei in de win­kel

(399 eu­ro). De­ze smartpho­ne wordt ge­zien als ‘je in­tel­li­gen­te met­ge­zel die al­tijd voor je klaar staat’. De Zenfone5 is meer dan een smartpho­ne. Hij maakt per­fec­te foto’s (da’s goed nieuws voor je va­kan­tie), zon­der dat je er goed bij na hoeft te den­ken. Hij be­schikt na­me­lijk over kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie. Het in­tel­li­gen­te sys­teem met twee ca­me­ra's (So­ny IMX363 sen­sor) in de ZenFo­ne 5 heeft ge­a­van­ceer­de AI-func­ties die an­ti­ci­pe­ren op je be­hoef­ten en zich aan­pas­sen aan jouw voor­keu­ren. Zo kun je je con­cen­tre­ren op het on­der­werp in plaats van op de ca­me­ra. Voor het ma­ken en be­kij­ken van foto’s is het 19:9 All-Screen-Dis­play een mooie tool, meldt ASUS.

En oh ja, heb je je op­la­der tij­dens een va­kan­tie­dag even niet bij je? De

ZenFone5 gaat slim met zijn ac­cu om. Je hebt dus een lan­ge­re bat­tery­li­fe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.