Show­po­nies re­vue van Alex Klaa­sen

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Tv, mu­si­cal, dans, ca­ba­ret: Alex Klaa­sen doet het al­le­maal. In zijn nieu­we re­vue­voor­stel­ling ‘Show­po­nies’, van­af 15 mei in het ou­de Luxor The­a­ter, komt al­les bij el­kaar.

Waar­om Show­po­nies?

Ik hoor vaak ‘Leuk al die ty­pe­tjes, maar wan­neer zien we de ech­te Alex?’. Dat is na­tuur­lijk on­zin, want als je goed kijkt, zie je door de act heen waar ik voor sta. Show­po­nies zijn de per­so­nen die we den­ken dat we voor an­de­ren moe­ten zijn.

Wat was de leuk­ste show tot nu toe?

Gro­nin­gen is al­tijd fijn. Het pu­bliek daar is heel alert. Maar Rot­ter­dam heb na­tuur­lijk ook een plek­kie in me hart. Ik heb lang bij het Ro The­a­ter ge­speeld en het ou­de Luxor is een he­le ka­rak­te­ris­tie­ke zaal. Daar sta ik al­tijd graag.

Hoe hoop je dat men­sen re­a­ge­ren?

Ver­rast. Ne­der­lan­ders zien graag wat ze al ken­nen. En laat ik het nou net leuk vin­den om steeds wat an­ders te doen. Maar ge­luk­kig zijn de reacties tot nu toe heel po­si­tief. Ik vind het een com­pli­ment als men­sen zeg­gen dat het leu­ker was dan ze van te­vo­ren had­den ge­dacht.

TOM SEBUS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.