DON­DER­DAG 17 MEI

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

FES­TI­VAL

Se­rious­ly? Fes­ti­val: show­ca­ses Be­ken­de pi­o­niers en rij­zen­de ster­ren prik­ke­len het pu­bliek met hun jong­ste cre­a­ties. de Doe­len 12.00 en 20.00 u Worm 22.30 u gra­tis

DAN­CE/CLUB

Fa­vo

Met Mu­la B. Vil­la Tha­lia 23.00 u

Open DJ

Jouw kans om zelf te draai­en. Ro­to­wn

LIVEMUZIEK

Birth of Joy

Klinkt als: The Doors, Mo­tor­psy­cho, Led Zep­pe­lin. Ro­to­wn 20.00 u €14,-

Me­tro­po­le Or­kest Big Band & Chi­na Mo­ses

Ver­wacht een vol­le­dig pa­let aan emo­ties en groo­ves. Lan­ta­renVen­ster 20.30 u €22,-

King se­pi - Hey El­bow en Mid­win­ter Bon­fire

Ex­cen­trie­ke pop­mu­ziek met een groot ge­luid. Rood­kap­je - Bur­ger­trut 20.30 u €8,-

THE­A­TER

Show­po­nies

Alex Klaa­sen pre­sen­teert een feel­goodre­vue vol hu­mor, ty­pe­tjes, lied­jes en dans. Zie pa­gi­na 3. ou­de Luxor The­a­ter 20.00 u €19,50 t/m €39,50

He­a­droom

Voor­uit­blik in de na­bije toe­komst. The­a­ter Rot­ter­dam Schouw­burg 20.00 u €10,t/m €17,-

Ca­ba­ret

Van­avond met: Ka­ta­lijn Rit­se­ma van Eck, We­stra­van­derWal en Henk van Huis­ste­de. The­a­ter 't Ka­pel­le­tje 20.15 u €10,-

Mar­co Lo­pes - Moedt

Mar­co gaat op zoek naar de man van de­ze tijd. The­a­ter Wal­hal­la 21.00 u €15,-

Freu­le Ju­lie

Pijn­lijk dra­ma met cock­tails en mu­ziek. Mooi Weer & Zo 19.30 u €19,50

FILM

Full Me­tal Jac­ket

Klas­sie­ker van Stan­ley Ku­brick over de Viet­nam­oor­log en de jon­gens die wor­den op­ge­leid tot moord­ma­chi­nes. Ci­ne­r­a­ma 19.00 u We Are

Met Jon­na Fra­ser. Club Vie 23.00 u

Fight For Your Right, To Par­ty! Dan­sen op de bes­te én slecht­ste ge­re­la­teer­de ar­ties­ten van Be­as­tie Boys. Ro­to­wn 23.00 u €3,-

Single­feest­je

Neem jouw sin­gle'tje mee en geef hem aan de dj. An­na­bel 23.00 u €10,-

LIVEMUZIEK

Mar­tin Fond­se Or­ches­tra

De mees­ter in het ver­bin­den van mu­zi­ka­le we­rel­den. Lan­ta­renVen­ster 20.30 u €19,-

Fred We­sley ft. gé­né­ra­ti­ons dam Schouw­burg 20.00 u €10,- t/m €17,-

Vui­le Hui­che­laar | De Vijf­de Van

Blèr mee met heel veel lied­jes uit de ou­de en nieu­we doos. The­a­ter Zuid­plein 20.00 u €17,50

Alex Ploeg

Met veel zelf­spot en lied­jes. The­a­ter Zuid­plein 20.15 u €12,50 t/m €15,-

Cool­sin­gel 65

Over het bom­bar­de­ment, va­ders en zo­nen. Hol­bein­huis 20.30 u

Aus­dau­er - De Eeuw van Ari­a­ne

In de Rot­ter­dam­se mu­se­um­ha­ven ligt een bij­zon­der schip met een bij­zon­der lief­des­ver­haal: de ROAN. Kan­ti­ne Wal­hal­la 19.15 u €16,-

FILM

The Lei­su­re See­k­er

De ti­tel van de film is de naam van de ou­de cam­per waar­mee El­la en Jo­hn een laat­ste reis wil­len ma­ken. Ci­ne­ma Isle­mun­da 20.00 u €5,-

DI­VERS

Ha­ven­loods Li­ve

De talk­show van Oma Greet. Stu­dio de Bak­ke­rij 20.00 u €7,50

DAN­CE/CLUB

Hit­fa­briek

Hits aan de lo­pen­de band. Stilstaan is geen op­tie! An­na­bel 23.59 u €10,-

In Li­ving Co­lor

Af­ter­par­ty van New Skool Ru­les. BIRD 23.00 u

Night Club

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.