Cool­sin­gel 65

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

De ti­tel ‘Cool­sin­gel 65’ is ook het adres waar de­ze lo­ca­tie­voor­stel­ling wordt ge­speeld op de bo­ven­ste eta­ge van het Hol­bein­huis op de hoek van Stad­huis­plein en Cool­sin­gel. Jeroen Rienks en Af­ke Wel­te­vre­de van On­der­wa­ter Pro­duc­ties spe­len er al sinds be­gin de­ze maand. Vrij­dag (20.30 uur), za­ter­dag (20.30 uur) en zon­dag (15.00 uur) zijn de al­ler­laat­ste kan­sen om dit op wa­re ge­beur­te­nis­sen ge­ba­seer­de ver­haal mee te be­le­ven. Toen op 14 mei 1940 de bom­men vie­len, werd pre­cies op de­ze plek ook het kan­toor van J.A. Rienks (de opa van ac­teur Jeroen) ge­raakt. Hij is toen gaan ren­nen door het ver­woes­te cen­trum, wel­licht op zoek naar zijn zoon. In Cool­sin­gel 65 wordt op zoek ge­gaan naar de wa­re ge­beur­te­nis­sen van toen, maar het gaat ook over de uni­ver­se­le re­la­tie tus­sen va­ders en zo­nen. Ur­ban & la­tin groo­ves op de­ze cir­cu­se­di­tie. Vil­la Tha­lia 23.00 u

Pour Toi

Voor le­vens­ge­nie­ters. Club Vie 23.00 u

Nacht­duik

Met Bla­wan en Over­mo­no. An­na­bel 23.59 u

Con­cre­te Jun­gle

Drum & bass clubnacht. Ro­to­wn 23.00 u

LIVEMUZIEK

The Hol­lies

De suc­ces­vol­le band uit de Brit­se po­pin­va­sie van de ja­ren zes­tig. de Doe­len 19.15 u €49,50

Mar­cin Wa­si­lew­ski Trio He­den­daag­se jazz. Lan­ta­renVen­ster 20.30 u €18,-

Tip Jar

Tip Jar is de band van Bart de Win en Ari­an­ne Knegt. The­a­ter Wal­hal­la 21.00 u €15,-

Her­ma­no

Het Rot­ter­dam­se am­bient­duo pre­sen­teert hun de­buut­al­bum ‘North Of The World’. Diz­zy 21.30 u €5,-

Earth Di­ver

Mul­ti­me­di­a­le hel­den­tocht van wan­hoop naar ver­los­sing. ou­de Luxor The­a­ter 20.00 u €25,-

De Vuur­vo­gel

Het Rot­ter­dams Phil­har­mo­nisch Or­kest speelt werk van Stra­vins­ky. de Doe­len 20.30 u €29,-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.