Wat doen we tij­dens de fes­ti­vals aan???

Op naar de fes­ti­vals? Maar wat moe­ten we de­ze zo­mer ei­gen­lijk aan? SANNE VAN RIJ

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Of je nou van fes­ti­val naar fes­ti­val hopt of je gar­de­ro­be sim­pel­weg klaar wil sto­men voor tro­pi­sche tem­pe­ra­tu­ren – de zo­mer is hét per­fec­te mo­ment om je­zelf eens in een op­val­len­de out­fit of twee te hij­sen. Me­tro ser­veert tien top­trends waar­mee je ge­ga­ran­deerd con­cert-rea­dy bent. Hier gaat je In­st­agram­feed blij van wor­den.

Los met die heupjes

De fan­ny pack, belt bag of (ge­woon lek­ker op z’n Ne­der­lands) ou­der­wet­sche heup­tas steelt dit sei­zoen on­ver­wacht de show. We noe­men het on­ver­wacht om­dat-ie tot een jaar ge­le­den puur voor­be­hou­den was aan een ste­vi­ge wan­del­tocht, maar nu in al­ler­lei vor­men en ma­ten op de markt ver­schijnt. Stie­kem best aan­ge­naam, want hoe graag we het ge­za­men­lijk ook wil­len ont­ken­nen: af en toe is het echt don­ders­fijn om enigs­zins prak­tisch aan­ge­kleed te zijn op een fes­ti­val. Je draagt dit han­di­ge ding dan ook schuin over de tor­so of rond­om je heu­pen, in stof of in leer: hij is so­wie­so hands­free, en dat is hoe dan ook pre­cies wat je wil.

In bloei

Kijk, je kán de­ze zo­mer best weer af­zak­ken naar een fes­ti­val met een bloe­men­kroon op het bol­le­tje, maar dat is in­mid­dels al­weer zo veel­vul­dig ver­sche­nen dat een mens be­hoef­te heeft aan meer. Flo­ra en fau­na mo­gen na­me­lijk óók dit sei­zoen weer pro­mi­nent aan­we­zig zijn aan ie­ders fes­ti­val­li­chaam, maar ver­schijnt eer­der op een broek, lief­lijk jurk­je of kan­ten top. Net zo beeldig, iets min­der uit­ge­kauwd.

Dep lat­form­schoen

Be­gon vo­ri­ge zo­mer al, maar de op­mars is nog steeds geen halt toe­ge­roe­pen. Lek­ker re­tro, fijn om op te lo­pen, plus: ver­krijg­baar in hon­der­den prints en (gro­te) hoog­tes. Kort­om: zo­wel groovy als prak­tisch en daar­mee de fes­ti­val­schoen van je dro­men.

Matchy­matchy

Of­je­oo it écht fout kan gaan met een mat­chen­de set? Wij den­ken van niet. De mees­te gro­te si­tes heb­ben in­mid­dels zelfs het kop­je ‘co-ord’ aan hun col­lec­tie toe­ge­voegd, waar­door je naar har­ten­lust tops en broe­ken of rok­jes kan be­stel­len die precíes bij el­kaar pas­sen. Wan­neer je zo’n out­fit in de poc­ket hebt, ben je ei­gen­lijk al klaar: kek zon­ne­bril­le­tje er­bij en je kan ge­heel in stijl de hort op. Ge­mak dient de mens.

Re­gen­boog­p­roof

Kleur is, eh, al­tijd al wel een din­ge­tje ge­weest op fes­ti­vals. We heb­ben het in dit ge­val ech­ter niet over ne­on­kleu­ri­ge tops en fel be­schil­der­de ge­zich­ten: ook gei­nig, maar dit sei­zoen kan de wat ge­nu­an­ceer­de­re fes­ti­val­gan­ger ook aan zijn of haar trek­ken ko­men. We noe­men een fla­red pants in re­gen­boogstreep of top waar­bij co­lour bloc­king vak­kun­dig is toe­ge­past: geef je ie­der­een ge­ga­ran­deerd het na­kij­ken mee.

Kat uit de boom kij­ken

Het lijkt on­waar­schijn­lijk dat jed eze trend ge­mist hebt, want op­eens loopt ie­der­een met een bril­le­tje in cat-eye mo­del óf een mon­tuur dat nog smal­ler en klei­ner is. Not your aver­a­ge sun­glas­ses dus, maar daar­om juist zo ge­schikt voor een fes­ti­val­dag­je. Her en der wor­den de­ze knak­kers on­li­ne ‘ugly sun­glas­ses’ ge­noemd, maar dat is juist de grap van mo­de: soms zijn din­gen zó gek of ‘le­lijk’ dat het juist in­te­res­sant wordt.

Ruit­jes

Wees niet bang: stip­jes kun­nen ook nog steeds. Maar ruit­jes, voor­na­me­lijk de zo­ge­naam­de ‘ging­ham-print’ (ga maar goog­len) doet het erg goed de­ze zo­mer. Ver­werkt in een haar­band­je is het een beet­je Bri­git­te Bar­dot, ver­werkt in een broek eer­der (we­der­om) re­tro. De schap­pen lig­gen er vol mee, dus de keu­ze is reu­ze.

Wik­kel die top

Voelt aan als een nor­ma­le top, oogt een stuk cre­a­tie­ver: de ge­mid­del­de wik­kel­top is na­me­lijk een waar kunst­werk­je. In het spier­wit per­fect voor een zwoe­le zo­mer­avond, maar ook voor een fij­ne fes­ti­val­dag (com­bi­neer ‘m dan bij­voor­beeld met zo’n re­gen­boog-of ruit­jes­broek).

Gem­ma Glit­ter

Kun­nen we kort of lang over zijn, maar is al-tijd ge­zel­lig. Op je ge­zicht, broek, tas, shirt… Maak het zo gek als je wil: het is jouw feest­je.

Bo­dy­s­uit

Heeft af en toe wat weg van een bad­pak, is het niet, maar de bo­dy­s­uit ac­cen­tu­eert hoe dan ook de goe­de de­len van het li­chaam. Daar­naast hoef je niet bang te zijn dat-ie tij­dens het dan­sen schalks om­hoog­schuift, aan­ge­zien er een broek­je aan vast zit. In de ca­te­go­rie: fes­ti­val­hacks die we het liefst nóg va­ker zien, want hoe dans­baar­der, hoe be­ter.

MELODY JA­COB | UNSPLASH

JU­LI­AN HO­WARD | UNSPLASH

Een wit exem­plaar van de cat eye sun­glas­ses.

HEL­LO I’M NIK | UNSPLASH

De glit­ter­trend!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.