De Me­tro­le­zer gaat voor to­taal­be­le­ving

Hoe vaak gaan Me­tro­le­zers naar fes­ti­vals? En wat zoe­ken zij daar? Dat vroe­gen wij aan dui­zend men­sen in Me­tro’s Fes­ti­val- en Mu­ziek­on­der­zoek.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De Me­tro­le­zer gaat op een fes­ti­val voor een to­taal­be­le­ving, gaat het liefst uit zijn dak op hards­ty­le, drinkt bier of wa­ter en geeft wei­nig eu­ro’s uit. Kort door de bocht na­tuur­lijk, maar dat is de sa­men­vat­ting als je al­le uit­kom­sten van Me­tro’s Fes­ti­val- en Mu­ziek­on­der­zoek op één mu­zi­ka­le hoop gooit. En oh ja, 42 pro­cent van de on­der­vraag­den ge­bruikt op een fes­ti­val hard­drugs (meer man­nen dan vrou­wen). We stel­den de af­ge­lo­pen week aan dui­zend men­sen vra­gen over fes­ti­vals en mu­ziek. Om­dat je van­daag Me­tro’s jaar­lijk­se Fes­ti­val­krant in han­den hebt, lees je hier­bij voor­al de uit­kom­sten van vra­gen over fes­ti­vals. Met op num­mer 1 tel­kens het meest ge­ge- ven ant­woord.

Wat is jouw fa­vo­rie­te mu­ziek­stijl?

1 Hards­ty­le

2 Tech­no / hou­se

3 Pop

4 Rock

5 Rap / hip­hop

6 Blues

7 Jazz

8 Volks­mu­ziek

9 Loun­ge

10 Klassiek

Hoe vaak ga jij naar een fes­ti­val?

1 1 tot 5 keer per jaar

2 El­ke maand wel een keer­tje

3 Het liefst el­ke week

4 Nooit

Wat drink jij op een fes­ti­val?

1 Wa­ter

2 Bier

3 Fris

4 Mix­drank­jes

5 Wijn

6 Ster­ke drank

Hoe­veel geld geef jij op een fes­ti­val­dag uit?

1 0 tot 20 eu­ro

2 21 tot 50 eu­ro

3 51 tot 70 eu­ro

4 71 tot 100 eu­ro

5 101 tot 150 eu­ro

6 150 eu­ro of meer

Wat zoek jij op een fes­ti­val?

1 To­taal­be­le­ving

2 Ik kom voor de mu­ziek

3 Ge­zel­lig­heid

FERDY DAMMAN | ANP

To­taal­be­le­ving is op veel Ne­der­land­se fes­ti­vals, zo­als al­le edi­ties van Zwar­te Cross, heel goed te vin­den. / Erik Brink­horst

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.