SZIGET FES­TI­VAL

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Sziget Fes­ti­val in Boed­a­pest is in Ne­der­land in­mid­dels een be­grip ge­wor­den. Eén keer per jaar wordt het Obu­da-ei­land mid­den in Boed­a­pest om­ge­to­verd tot één groot fes­ti­val­ter­rein. Van­uit Ne­der­land gaan er spe­ci­a­le bus­sen en trei­nen recht­streeks naar het fes­ti­val­ter­rein. Sziget is niet voor niets al ja­ren­lang po­pu­lair, de li­ne-up is elk jaar ij­zer­sterk en di­vers. Als je wil, kun je 24/7 fees­ten, maar als je toe bent aan wat rust, kun je lek­ker tot rust ko­men aan het wa­ter bij het Ba­la­ton­meer. Ook is er veel ruim­te voor the­a­ter, dans en sport. Sla­pen doe je op een van de acht cam­pings. Ex­tra tip: na het fes­ti­val zin om bij te ko­men? Ga dan re­laxen in een van de ve­le bad­hui­zen in Boed­a­pest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.