NEVERSEA FES­TI­VAL

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Roe­me­nië staat mis­schien niet di­rect bo­ven­aan je reis­lijst­je. Dat is zon­de, want het is een heel mooi land. En Roe­me­nië wordt steeds po­pu­lair­der bij in­ter­na­ti­o­na­le dj’s. Het fes­ti­val wordt ge­hou­den op het Ne­ver­seastrand in Con­stan­ta beach (so­wie­so al een be­zoek waard). De li­ne-up is ze­ker de moei­te waard om een aan­tal va­kan­tie­da­gen voor op te ne­men, want on­der meer The Script, Ste­ve Ao­ki, Ar­min van Buuren (foto), Yel­low Claw, Ni­na Kra­viz en Jo­hn New­man ko­men langs voor een op­tre­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.