PARKLIFE FES­TI­VAL

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Een van de be­kend­ste fes­ti­vals van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Met een uur­tje vlie­gen ben je in Man­ches­ter, van­af daar kun je ge­mak­ke­lijk met het open­baar ver­voer naar He­a­ton Park waar het fes­ti­val plaats­vindt. Head­liners zijn The XX, N.E.R.D. (foto Phar­rell Wil­li­ams), Bono­bo, Lor­de en Li­am Gal­la­gher. Na het fes­ti­val kun je nog een paar da­gen rond­strui­nen door Man­ches­ter of neem de trein naar Li­ver­pool en/of Londen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.