Op­blaas­baar ge­luk en on­tel­ba­re con­fet­tisnip­pers

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

heb­ben ge­had. Af­zen­der: fa­mi­lia Ar­nau. Tij­dens een van hun fees­ten in Bar­cel­o­na af­ge­lo­pen maand, ver­tel­len va­der Ju­an en zoon Ju­an in een kan­toor­tje, op nog geen tien dans­pas­sen van het feest, over de ge­schie­de­nis, die te veel­om­vat­tend is om het in een ver­haal te be­schrij­ven, maar zich per­fect zou le­nen voor el­row, la pe­li­cu­la.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.