FESTIVALLEN EN OPSTAAN

Festivallen is na­tuur­lijk voor­al één groot feest, maar wie re­gel­ma­tig naar een feest­je gaat komt ook be­hoor­lijk wat din­gen te­gen die nog­al ir­ri­te­ren. Ze­ven er­ger­nis­sen van ver­slag­ge­ver Daisy op een rij!

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

1 2 De tic­ket­ver­koop

Het lijkt niet uit te ma­ken hoe­veel fes­ti­vals er ko­men, zo’n beet­je ál­les raakt ver van te­vo­ren uit­ver­kocht. En dat is op zich niet erg, maar het vech­ten om een kaartje be­gint af en toe toch lich­te­lijk ir­ri­tant te wor­den. Wan­neer de kaart­ver­koop start, kun je het bes­te geen se­con­de je beeld­scherm uit het oog ver­lie­zen, als een gek op je toet­sen­bord gaan ram­men om ver­vol­gens… als­nog je kost­ba­re tijd te ver­spil­len aan uren be­zig zijn op Tic­kets­wap om je kaartje te kun­nen sco­ren. Om daar dan een kaartje te ko­pen van een van de 6412 per­so­nen die ‘toch op­eens niet kun­nen’. Jáá, jaa…

De en­tree

Als je dan het lot uit de lo­te­rij hebt ge­kocht en je ein­de­lijk bent aan­be­land op de dag dat je naar je fa­vo­rie­te dj’s of band­je kunt gaan luis­te­ren, moet je eerst nog door die fij­ne en­tree. Op zich geen pro­bleem als het al­le­maal snel en soe­pel­tjes ver­loopt. Maar als je lan­ger dan vijf­tien mi­nu­ten moet wach­ten tot een nors kij­ken­de da­me zon­der ma­ke-up, met een snor­re­tje

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.