WILLIE WARTAAL: PARKPOP? EVEN MET DE HE­LI­KOP­TER!

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Bløf, DeWolff, Bök­kers, Dan­ny Ve­ra, The Fra­tel­lis, Roach­ford: al­le­maal na­men die je de­ze zo­mer te­rug­vindt in het Zui­der­park in Den Haag. Maar ook – en dat voor het eerst – komt De Jeugd van Te­gen­woor­dig naar de 38e edi­tie van Parkpop. Me­tro spreekt rap­per Oli­vier Lo­ca­dia (35), ali­as Willie Wartaal, over zijn thuis­wed­strijd.

Hoe gaat-ie met je?

Ja lek­ker, maar druk. Ik heb er net een twee­de kind bij, dus dat is ef­fe wen­nen. Ver­der doen we voor­al leu­ke din­gen.

24 mei staan jul­lie op Parkpop. Ken je het fes­ti­val ei­gen­lijk?

Hal­lo, ik woon in Den Haag man! Parkpop is le­gen­da­risch toch? En gra­tis, dat vind ik er top aan. En je krijgt na­tuur­lijk on­ze Park­po­p­ont­maag­ding te zien.

Ging je er zelf wel­eens naar­toe?

De Jeugd van Te­gen­woor­dig (kijkt graag op de smartpho­ne). Ik ga ei­gen­lijk niet naar fes­ti­vals… Meest­al als er een fes­ti­val is, dan spe­len we zelf. Maar weet je, op straat word ik soms her­kend en dan wil­len men­sen een fo­tootje. Pri­ma, maar op een fes­ti­val­ter­rein zijn men­sen niet te hou­den. Dat wil ik niet.

Hoe doe je dat dan als tv-pre­sen­ta­tor op Low­lands?

Het is so­wie­so leuk hoor die aan­dacht! Maar daar ben ik aan het werk en dat is leuk. Stel dat ik ge­woon toe­schou­wer ben en con­ti­nu word aan­ge­spro­ken, dan krijg ik er ter plaat­se ener­gie van. Thuis ben ik he-le-maal ka­pot. Ook na Low­lands, maar dat is in dat ge­val dan maar zo. Wie spe­len er ei­gen­lijk nog meer op Parkpop?

Bløf, DeWolff…

DeWolff ! Tof. Ik heb ooit een kin­der­pro­gram­ma ge­maakt voor BNN en daar tra­den zij op toen ze vol­gens mij 11 of 12 jaar wa­ren, ha­ha. La­ter kwam ik ze te­gen en vroeg ik hoe het met ze ging. ‘Goed, ons al­bum komt uit’, zei­den ze en­thou­si­ast. Jul­lie eer­ste? Ge­wel­dig!, re­a­geer­de ik. Ze ke­ken me aan en zei­den: ‘Ons vier­de al­bum Willie’…

Staat jul­lie Park­po­pop­tre­den in het te­ken van het laat­ste al­bum Luek?

Op Parkpop ko­men zó­veel men­sen af, ook men­sen die ons mis­schien niet met­een leuk vin­den of ons niet zo goed ken­nen. Dan komt Luek aan bod, maar we gaan voor een gre­a­test­hits-show met een twist. We kun­nen heel erg ons ei­gen ding gaan doen, maar op Parkpop moe­ten we het lek­ker breed hou­den.

En dat met mis­schien wel 100.000 men­sen voor je neus.

Hééééé­r­lijk. Zo’n aan­tal is ei­gen­lijk best wel ab­stract.

Vind je het een leu­ke sport om men­sen die niet spe­ci­aal voor jul­lie ko­men, voor je te win­nen?

Ze­ker. De leuk­ste op­tre­dens zijn die als je op­komt en dat bij­na nie­mand er zin in heeft en dat als je af gaat ie­der­een z’n hoofd is ont­ploft. De Jeugd van Te­gen­woor­dig vecht graag voor de lief­de.

Wat doe je lie­ver ei­gen­lijk? Een ei­gen con­cert of vech­ten voor de lief­de?

Ik neig naar een ei­gen con­cert, want dan ko­men de men­sen voor jou en je hoeft min­der aan de tijd te den­ken. Maar ja, zo’n fes­ti­val waar­bij je men­sen mee moet krij­gen is toch ook wel heel tof. Als kind zag ik op tv AC/DC in gro­te sta­di­ons op­tre­den en toen dacht ik: dat is het hoogst haal­ba­re. Ehm, ik ga voor al­le­bei.

Was je ooit een fes­ti­val­gan­ger?

He-le-maal niet. Voor ons eer­ste Low­lands­op­tre­den hoor­de ik dat er men­sen in tent­jes slie­pen. Ik stel­de me zelfs voor dat die op het fes­ti­val­ter­rein zou­den staan. Ik ging naar nul fes­ti­vals en con­cer­ten en vond al­leen cd’s leuk. Mis­schien pro­beer ik het in het bui­ten­land nog eens een keer.

Wel­ke li­ne-up met vijf acts zou jij zelf sa­men­stel­len, dood of le­vend?

Wow… Oh mijn God, wacht even, dit is moei­lijk. Daar gaat-ie: ik zou heel graag Prin­ce boe­ken, Daft Punk, ik zou ze­ker De Jeugd van Te­gen­woor­dig wil­len. Ken je die?

Vaag… ooit van ge­hoord.

Ze schij­nen tof te zijn. Voor de film­mu­ziek doe ik mis­schien Gi­or­gio Moro­der en tot slot An­dré Ha­zes. Je­mig, An­dré Ha­zes man.

Va­der of zoon Ha­zes?

Ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha. Punt. Ik wil een vol­le­dig duur­zaam fes­ti­val trou­wens, de aar­de is niet gra­tis.

Te­rug naar Parkpop. Fiets uit de schuur en gaan?

Neeee, man. We ko­men ge­woon met de he­li­kop­ter.

Back­sta­ge is het in het Zui­der­park las­tig lan­den.

De Jeugd van Te­gen­woor­dig is niet te be­roerd om de lad­der te la­ten zak­ken en naar be­ne­den te klim­men.

PIROSCHKA VAN DE WOUW | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.