ZING JE­ZELF NAAR PINK­POP ERIK JONK

De kaarten voor Pink­pop vlie­gen over er in elk ge­val nog 45 lig­gen. de toon­bank, maar Me­tro heeft

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Voor wie zin heeft om van 15 tot en met 17 ju­ni hard mee te zin­gen met tal van top­acts op Pink­pop, maar nog geen kaart heeft kun­nen be­mach­ti­gen: dit is je kans. Me­tro en Pink­pop heb­ben na­me­lijk niet min­der dan 45 dag­tic­kets (15 per dag) ach­ter­ge­hou­den voor de ac­tie ‘Zing je­zelf naar Pink­pop’. Je hoeft be­slist geen nach­te­gaal­tje te zijn om mee te doen, een leu­ke ori­gi­ne­le in­zen­ding maakt net zo­veel kans. Want hier gaat het om: zing een van de zes door Me­tro uit­ge­ko­zen re­frei­nen van acts die dit jaar naar het Lim­burg­se fes­ti­val af­rei­zen, neem dat ui­ter­aard met je smartpho­ne op en wie weet sta jij de vol­gen­de maand oog in oog met head­liners als Foo Fig­thers, Bru­no Mars of The Script. Of luis­ter je naar de Ne­der­land­se acts Bløf, Maan, Blaud­zun en Lil’ Klei­ne. Uit de vol­gen­de zes acts en tek­sten kun je kie­zen:

BRU­NO MARS – UPTOWN FUNK

Girls hit your hal­le­lu­jah (whoo) Girls hit your hal­le­lu­jah (whoo) Girls hit your hal­le­lu­jah (whoo) 'Cau­se uptown funk gon' gi­ve it to you 'Cau­se uptown funk gon' gi­ve it to you 'Cau­se uptown funk gon' gi­ve it to you Sa­tur­day night and we in the spot Don't be­lie­ve me just watch

LIL’ KLEI­NE – KRANTENWIJK

Ik ging sla­pen met een doe­zoe, werd wak­ker met een ton En vaak denk ik aan vroe­ger, ik weet waar het be­gon Nu denk ik aan mil­joe­nen, nee vraag me niet waar­om Ik ging sla­pen met een doe­zoe, werd wak­ker met een ton

PE­ARL JAM – ALI­VE

Sor­ry you didn’t see him But I'm glad we tal­ked

Oh I, oh, I’m still ali­ve

Hey, hey, I, oh, I’m still ali­ve Hey I, oh, I’m still ali­ve, yeah oh

NO­THING BUT THIE­VES – AM­STER­DAM

So I hit my head up against the wall Over and over and over and over again, and again

'Cau­se I don't wan­na be li­ke them I hit my head up against the wall Over and over and over and over again, and again, and again

BLØF – ZOU­TE­LAN­DE

En dan zit­ten we hier in het ou­de strand­huis

Wat je ver­telt houdt me nuch­ter en warm

Bo­ven m’n hoofd zie ik de grij­ze wol­ken

Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent

JES­SIE J BANG BANG

Bang bang in­to the room (I know you want it)

Bang bang all over you (I’ll let you ha­ve it)

Wait a minute let me ta­ke you the­re (ah) Wait a minute 'til you (ah, hey!)

FOTO’S: ANP, EPA

1

2

3

6

4

5

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.