VEEL KRIMP OP VM­BO’S

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Scho­len in het voort­ge­zet on­der­wijs moe­ten meer gaan sa­men­wer­ken om het te­rug­lo­pend aan­tal leer­lin­gen op te van­gen. Die op­roep deed mi­nis­ter Slob gis­te­ren. Het ge­he­le mid­del­baar on­der­wijs heeft met de da­len­de trend te kam­pen, maar voor­al het vm­bo wordt hard ge­trof­fen. Bin­nen het vm­bo is het tech­ni­sche vm­bo weer een uit­schie­ter, van­we­ge de re­la­tief ho­ge kos­ten voor die les­sen. In het re­geer­ak­koord was daar­om al 100 mil­joen ex­tra hier­voor uit­ge­trok­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.