Pre­mier Rut­te juicht voor de Bel­gen

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Pre­mier Mark Rut­te staat bij het we­reld­kam­pi­oen­schap voet­bal in Rus­land ach­ter Bel­gië. „Wij zit­ten er niet bij, dus ik ben voor de Ro­de Dui­vels”, zei hij gis­te­ren in het Eu­ro­pees Par­le­ment in Straats­burg. Op de vraag van een Bel­gi­sche jour­na­list of hij denkt dat Bel­gië we­reld­kam­pi­oen gaat wor­den ant­woord­de Rut­te: „Ik sluit het niet uit. Ik ga in ie­der ge­val voor jul­lie jui­chen.” Het WK gaat don­der­dag van start. Bel­gië speelt maan­dag zijn eer­ste wed­strijd, te­gen Pa­na­ma. De zui­der­bu­ren zit­ten ver­der in een pou­le met En­ge­land en Tu­ne­sië. Fer­nan­do Hier­ro zit tij­dens het WK als bonds­coach op de bank bij Span­je. De tech­nisch di­rec­teur van de Spaan­se voet­bal­bond neemt de ta­ken over van Julen Lopetegui, die twee da­gen voor de eer­ste groeps­wed­strijd te­gen Por­tu­gal werd ont­sla­gen. De bond neemt het Lopetegui bij­zon­der kwa­lijk dat hij in het ge­heim heeft on­der­han­deld met Re­al Ma­drid, waar hij vol­gend sei­zoen coach is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.