49

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

edi­ties heeft Pink­pop ach­ter de rug als Bru­no Mars zon­dag­avond het fes­ti­val­licht heeft uit­ge­daan. Or­ga­ni­sa­tor Jan Smeets denkt al na over de ju­bi­le­u­me­di­tie in 2019. Over­wo­gen wordt om Pink­pop een­ma­lig uit te brei­den naar vier of zelfs vijf da­gen. La­ter wordt dat dui­de­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.