Quiz

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Nu het WK in Rus­land is los­ge­bar­sten den­ken we in Ne­der­land met wee­moed te­rug aan het we­reld­kam­pi­oen­schap van vier jaar ge­le­den in Bra­zi­lië. Het weer­ga­lo­ze doel­punt van Ro­bin van Per­sie in de eer­ste groeps­wed­strijd te­gen Span­je kwam de af­ge­lo­pen da­gen dan ook veel­vul­dig voor­bij op tv, op so­ci­al me­dia en in kran­ten. Het was de ge­lijk­ma­ker, na­dat de re­ge­rend we­reld­kam­pi­oen op een 1-0 voor­sprong was ge­ko­men. Da­ley Blind ver­zorg­de de voor­zet. En het du­el ein­dig­de in een 5-1 over­win­ning voor de troe­pen van Louis van Gaal. Maar weet jij nog hoe het sta­di­on heet waar­in de­ze le­gen­da­ri­sche wed­strijd plaats­vond?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.