Cam­pag­ne

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

In 2013 voer­de de Con­su­men­ten­bond al eens in Ne­der­land cam­pag­ne te­gen mis­lei­den­de eti­ket­ten. Die le­ver­de wei­nig ge­drags­ver­an­de­ring bij fa­bri­kan­ten op. Uit en­quê­tes blijkt dat 85 pro­cent van de Ne­der­land­se en 84 pro­cent van de Duit­se con­su­men­ten in­for­ma­tie op voe­ding en drank­jes niet ver­trouwt. „Dit rap­port be­wijst dat ze daar goe­de re­de­nen voor heb­ben”, stelt BEUC.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.