IRIS VAN LU­NEN­BURG

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

COLUMNIST

Check de vlogs van on­ze co­lum­nis­ten op de web­si­te of via on­ze Fa­ce­book­pa­gi­na Tien­tal­len fiet­sers zijn op weg naar Ve­lo-ci­ty 2018 in Rio de Jan­ei­ro. Op het groot­ste fiets­con­gres ter we­reld wordt on­der an­de­re be­spro­ken hoe de leef­om­stan­dig­he­den in de Bra­zi­li­aan­se me­tro­pool kun­nen wor­den ver­be­terd door fiet­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.