MERIJN DE BOER – DE GEUR VAN MIL­JOE­NEN

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Merijn de Boer (1982) doet in zijn nieuw­ste ver­ha­len­bun­del iets zeld­zaams en wel­koms: hij schrijft hu­mo­ris­tisch. Niet het soort hu­mor dat je in twee zin­nen kunt sa­men­vat­ten, dit zijn geen ver­e­del­de mop­pen – nee, staat vol met wran­ge, licht op­ge­schre­ven voor­val­len. De hoofd­per­so­na­ges zijn vaak man­nen die nau­we­lijks in be­we­ging te krij­gen zijn. Zelfs niet wan­neer ze, zo­als in het ti­tel­ver­haal, plots oog in oog staan met ie­mand die hen ja­ren­lang heeft op­ge­licht. Of wan­neer ze door een kan­toor­col­le­ga maan­den­lang wor­den uit­ge­kaf­ferd en ge­haat. In het uni­ver­sum van Merijn de Boer scheldt of haat een hoofd­per­soon dan niet te­rug, die denkt: blijk­baar is er re­den om mij te ha­ten, doe ik iets fout. Met zul­ke on­ver­wacht­se, ori­gi­ne­le en soms sur­re­a­lis­ti­sche scè­nes schetst De Boer in de­ze bun­del twaalf heel ei­gen, ko­mi­sche we­rel­den – een aan­ra­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.