DAI­SY HEYER EN LI­SA VERMEIJ

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Be­a­cons Na­ti­o­nal Park, waar dit ho­tel mid­den­in staat. De men­sen die Bre­con Be­a­cons Na­ti­o­nal Park gaan be­zoe­ken, doen er dan ook goed aan om voor een ver­blijf in dit ho­tel te kie­zen.

Eén van de din­gen die we kun­nen doen is ka­no­ën, wat we een paar uur la­ter dan ook van plan zijn via Wye Val­ley Ca­noes. Het Boat Hou­se waar we on­ze out­fits en ka­no krij­gen uit­ge­reikt blijkt een hip­pe vil­la met op de bo­ven­ste eta­ge een huis dat kan ook ver­huurd wor­den voor bij­voor­beeld vrij­ge­zel­len­fees­ten of week­end­jes weg. Een glij­baan naar be­ne­den brengt je bij de ver­huur van de ka­no. Al­les is strak en hip in­ge­richt, iets min­der strak ver­loopt het vol­gen­de uur bij ons, waar wij als twee on­er­va­ren ka­no­ërs pro­be­ren de wil­de ri­vie­ren van de Wye Val­ley te trot­se­ren van punt A naar punt D, maar waar we al stran­den bij punt B.

De re­den voor on­ze stran­ding? Niet kun­nen stu­ren, woes­te stro­ming en twee er­va­ren ka­no­ërs die ons ge­klun­gel een tijd­je heb­ben

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.