MARTENS KAN­DI­DAAT VOOR GOU­DEN BAL

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Lie­ke Martens is door Fran­ce Foot­ball ge­no­mi­neerd voor de uit­ver­kie­zing van bes­te voet­bal­ster van de we­reld in 2018. De in­ter­na­ti­o­nal van Oran­je en aan­val­ster van Bar­cel­o­na staat op een lijst van vijf­tien kan­di­da­ten voor de zo­ge­noem­de Gou­den Bal. Fran­ce Foot­ball or­ga­ni­seert de ver­kie­zing al ja­ren voor de bes­te voet­bal­ler van de we­reld. Voor de eer­ste keer wordt de Gou­den Bal nu ook aan een vrouw uit­ge­reikt. Martens, met Oran­je in 2017 Eu­ro­pees kam­pi­oen, werd al eens door de UEFA én de FIFA uit­ge­roe­pen tot bes­te speel­ster van het jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.