‘NE­DER­LAND TOLEREERT GEEN CYBERAANVALLEN’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De Ne­der­land­se am­bas­sa­deur in Rus­land stelt dat Ne­der­land geen cyberaanvallen tolereert op in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­ties die in het land zijn ge­ves­tigd. „We heb­ben een dui­de­lijk sig­naal af­ge­ge­ven dat dit soort prak­tij­ken moe­ten stop­pen”, al­dus Re­née Jo­nes-Bos. De am­bas­sa­deur gaf in Mos­kou over de Rus­si­sche spi­on­nen die de OPCW in Den Haag heb­ben ge­hackt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.