Fit­bit helpt bij op­los­sen van moord in Ca­li­for­nië

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Dank­zij een Fit­bit-spor­t­hor­lo­ge heeft de po­li­tie in Ca­li­for­nië een moord kun­nen op­los­sen. Het 67-ja­ri­ge slacht­of­fer leek zelf­moord te heb­ben ge­pleegd, maar haar smart­watch en slim­me be­wa­kings­ca­me­ra’s we­zen naar de da­der: haar 90-ja­ri­ge stief­va­der.

Ka­ren Na­var­ra was half sep­tem­ber dood ge­von­den in haar huis in San Jo­se. Ze zat in een stoel aan ta­fel, met een steek­wond in haar hals en won­den op haar hoofd. In haar rech­ter­hand had ze een groot keu­ken­mes. Een col­le­ga vond haar na­dat ze niet op haar werk was ver­sche­nen.

Met hulp van Fit­bit kon­den re­cher­cheurs haar sta­tis­tie­ken on­der­zoe­ken. Daar­uit bleek dat haar hart­slag vijf da­gen eer­der, hal­ver­we­ge de mid­dag van 8 sep­tem­ber, plot­se­ling om­hoog schoot. Acht mi­nu­ten la­ter stop­te haar hart voor­goed. Op beel­den van be­wa­kings­ca­me­ra’s was te zien dat de au­to van haar stief­va­der op dat mo­ment op haar op­rit stond. Ver­vol­gens von­den re­cher­cheurs kle­ren met bloed­vlek­ken in zijn huis.

De stief­va­der ont­ken­de aan­van­ke­lijk. Hij zei tij­dens het ver­hoor dat hij een piz­za naar haar had ge­bracht en dat zij met hem naar de voor­deur was ge­lo­pen toen hij weg­ging. Maar uit de Fit­bit bleek dat zij toen al dood was. Vijf mi­nu­ten na haar laat­ste hart­slag ver­liet hij het huis. Agen­ten con­fron­teer­den hem daar­mee. Toen ze daar­na de ka­mer ver­lie­ten, hoor­den ze vol­gens Ame­ri­kaan­se me­dia hoe de stief­va­der te­gen zich­zelf mom­pel­de: „Ik ben er­bij.” Hij zit vast en is aan­ge­klaagd voor moord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.