Tien tof­fe func­ties waar je niet ge­lijk aan denkt als je het hebt over wer­ken in de IT.

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

1 Ex­pe­rien­ce Lead

2 Chan­ge Ma­na­ger

3 Fe­a­tu­re En­gi­neer

4 In­no­va­tor

5 Scrum Mas­ter

6 Pro­ject Ma­na­ger

7 Se­cu­ri­ty Spe­ci­a­list

8 Pro­cess In­for­ma­ti­on Ana­lyst

9 UX De­sig­ner

10 Custo­mer Jour­ney Ex­pert

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.