In­val­len en ar­res­ta­ties in Bel­gisch voet­bal

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO -

Ver­schei­de­ne top­fi­gu­ren uit het Bel­gi­sche voet­bal zijn gis­te­ren voor ver­hoor op­ge­pakt in een groot jus­ti­ti­eel on­der­zoek naar be­las­ting­frau­de en match­fixing in de hoog­ste klas­se van het prof­voet­bal. De Ko­nink­lij­ke Bel­gi­sche Voet­bal­bond­heeft na de ar­res­ta­ties in ver­kla­ring ge­zegd ‘ken­nis te heb­ben ge­no­men’ van het on­der­zoek. On­der de ge­ar­res­teer­den be­vin­den zich twee top­scheids­rech­ters, spe­lers­ma­ke­laars en de coach van lands­kam­pi­oen Club Brug­ge, Ivan Le­ko.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.