Post Ma­lo­ne

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Rap­per Post Ma­lo­ne gaf de term rock­ster vo­rig jaar een nieu­we be­te­ke­nis toen hij sa­men met 21 Sa­va­ge de track ‘Rock­star’ uit­bracht. Am­per een jaar ver­der staat de tel­ler op You­Tu­be op 421 mil­joen views voor die vi­deo al­leen. De vi­deo­clip van ‘Con­gra­tu­la­ti­ons’ is zelfs ruim twee keer zo­veel be­ke­ken, wat sta­tisch ge­zien be­te­kent dat één op de ne­gen be­wo­ners van de­ze aard­bol de vi­deo ge­zien moet heb­ben. In de Zig­go Do­me is maar plek voor zo’n 17.000 man, dus aar­zel niet te lang als je Post Ma­lo­ne wil zien.

Waar: Zig­go Do­me, Am­ster­dam

Wan­neer: 25 fe­bru­a­ri 2019

Tic­ket­prijs: tus­sen € 44,80 en € 84,

Start kaart­ver­koop: mor­gen om 10.00 uur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.