Broe­der­lief­de

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Broe­der­lief­de gaat als een speer. Het meest re­cen­te al­bum stond af­ge­lo­pen zo­mer we­ken­lang op de eerste plek, on­langs ga­ven ze een groots con­cert in Ahoy en tij­dens ADE zijn ze te zien met hun Broe­der­lief­de Nightvi­si­on-show in AIR. De­ze week kon­dig­de Broe­der­lief­de ook een club­tour aan. De hip­hop­groep reist van Gro­nin­gen naar Til­burg en van En­sche­de naar Am­ster­dam. De vol­gen­de Ahoy­show staat ook al op de agen­da, voor 1 fe­bru­a­ri 2020.

Waar: Ge­bouw T / 013 / Me­tro­pool / He­don / Melk­weg / Doorn­roos­je / De Oos­ter­poort

Wan­neer: 31 ja­nu­a­ri t/m 23 fe­bru­a­ri 2019

Tic­ket­prijs: tus­sen € 17,75 en € 20,

Start kaart­ver­koop: kaart­ver­koop al ge­start

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.