Snol­le­bol­le­kes

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Car­na­val laat nog even op zich wach­ten, maar nu is al be­kend dat Snol­le­bol­le­kes er een vol­le maand voor uit­trekt. Want op za­ter­dag 30 maart tre­den ca­ba­re­tier Rob Kemps en de dj’s Jur­jen Gof­fers en Maurice Huis­mans op in de Gel­re­do­me. Ook Gerard Jo­ling, Ven­ga­boys en Paul Els­tak ko­men op be­zoek. Dus zo­dra je de po­lo­nai­se uit­loopt met car­na­val­shits als ‘Links Rechts’ en ‘Sprin­gen Non­de­ju’ kun je nog hak­ken ook.

Waar: Gel­re­do­me, Arn­hem

Wan­neer: 30 maart 2019

Tic­ket­prijs: € 25,- (tot 1 no­vem­ber), € 32,50 (re­gu­lier)

Start kaart­ver­koop: za­ter­dag 13 ok­to­ber, 11.00 uur

Meer zien of ho­ren? Ga naar on­ze si­te: me­tro­nieuws.nl/mu­sic­ci­ty

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.