NU IN DE BIOS

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Bra­zil

De­ze he­le fij­ne film uit 1985 draait vrij­dag op het Ar­chi­tec­tu­re Film Fes­ti­val in Lan­ta­renVen­ster van­af 22.15 uur. Re­gis­seur Ter­ry Gil­li­am (ook be­kend van Mon­ty Py­thon) toont een fa­len­de, bel­klem­men­de bu­reau­cra­tie en mixt die met een reeks van adem­be­ne­men­de beel­den vol ver­val­len in­du­stri­ë­le ge­bou­wen.

Estô­ma­gio

Kij­ken naar de film en met­een eten wat je ziet op het film­doek. Dat be­leef je bij Ci­ne­ma Cu­li­nair dat het vijf­ja­rig be­staan viert. Vrij­dag­avond en za­ter­dag­avond ge­beurt dat in het We­reld­mu­se­um. Bij ‘Estô­ma­gio’ zit je goed. Dat wordt smul­len in het rau­we, zwoe­le Bra­zi­lië met een mys­te­ri­eu­ze kok en een hoer­tje.

Ban­kier van het ver­zet

De gro­te win­naar van de Gou­den Kal­ve­ren op het Ne­der­lands Film Fes­ti­val van dit jaar is de­ze span­nen­de oor­logs­film met co­ry­fee­ën als Bar­ry Ats­ma en Ja­cob Der­wig (fo­to). Er wer­den vijf Kal­ve­ren ver­o­verd, waar­on­der een voor bes­te ac­teur door Der­wig. Vrij­dag om 20.00 uur in Ci­ne­ma Isle­mun­da.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.