Woor­den­stroom

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Ge­schre­ven, ge­zon­gen en ge­spro­ken woor­den klin­ken za­ter­dag op Ka­tend­recht tij­dens Geen Da­den Maar Woor­den Fes­ti­val. Pro­gram­meurs Kar­lijn Leen­ders en Iris Nieu­wen­hui­zen ver­tel­len.

Wat maakt het in­te­res­sant?

Je ont­dekt veel jong ta­lent en we heb­ben veel pri­meurs. De Rot­ter­dam­se spo­ken word-ar­tiest M. en mu­zi­kant Win­ter­da­gen spe­len een nieu­we set in in­tie­me set­ting in The­a­ter Wal­hal­la. Mar­jo­lijn van Heemstra kruipt in de rol van in­ter­vie­wer tij­dens Club De­buut én we trak­te­ren op Loopuyt tij­dens de af­ter­par­ty.

Eén hoog­te­punt?

Ie­der­een! Zo zijn de duo-in­ter­views al­tijd in­spi­re­rend. Mar­co Mar­tens spreekt on­der an­de­ren met ta­li­ge al­les­kun­ners Ni­na Po­lak en Aaf­ke Ro­meijn over fic­tie ver­sus non-fic­tie. Zij schrij­ven zo­wel ro­mans als jour­na­lis­tie­ke stuk­ken en Ro­meijn maakt zelfs pop­mu­ziek. We kij­ken ook uit naar de Vlaam­se hip­hop van Bri­hang en de voor­dracht van C.Bud­dingh’-win­naar Rad­na Fa­bi­as.

In wel­ke stem­ming gaan we naar huis?

Met een hoofd vol mooie tek­sten en lees- en luis­ter­in­spi­ra­tie waar­op je kunt te­ren tot vol­gend jaar.

MAR­CO DE SWART

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.