RECH­TER VERHINDERT SCHIE­TEN VAN HER­TEN

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Van de be­stuurs­rech­ter mo­gen er nog geen edel­her­ten in de Oost­vaar­ders­plas­sen wor­den ge­scho­ten tot ze over twee we­ken uit­spraak doet. Dat be­sloot de rech­ter in Le­ly­stad gis­te­ren tij­dens de be­zwaar­pro­ce­du­re te­gen de op­dracht van de pro­vin­cie aan Staats­bos­be­heer om hon­der­den die­ren te do­den. De pro­vin­cie wil­de ei­gen­lijk rond 1 no­vem­ber be­gin­nen met het af­schot.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.