Ka­li­faat

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Het ka­li­faat van IS werd in 2014 uit­ge­roe­pen door IS-lei­der Abu Bakr alBagh­da­di. Een ka­li­faat is een staat die wordt ge­re­geerd door een ka­lief: een op­vol­ger van de pro­feet Mo­ham­med. Bagh­da­di wil dat al­le mos­lims hem vol­gen als lei­der van de is­lam. Ook moe­ten de­ze ge­lo­vi­gen emi­gre­ren naar het ka­li­faat in Sy­rië en Irak én moe­ten ze van de ka­lief wraak ne­men van­we­ge mis­stan­den te­gen mos­lims we­reld­wijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.