Le­raar weg­ge­stuurd na exa­men­frau­de

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Een le­raar van het Ko­ning Wil­lem I Col­le­ge in Den Bosch is gis­te­ren de laan uit ge­stuurd om­dat hij heeft ge­pro­beerd de exa­men­re­sul­ta­ten van twaalf stu­den­ten te ver­an­de­ren. De mbo-op­lei­ding heeft dat maan­dag be­kend­ge­maakt.

Het col­le­ge van be­stuur noemt het on­ac­cep­ta­bel dat de le­raar ei­gen­han­dig de re­sul­ta­ten pro­beer­de te be­ïn­vloe­den. De po­ging tot frau­de is op tijd ont­dekt en ge­cor­ri­geerd. De stu­den­ten heb­ben de re­sul­ta­ten ont­van­gen zo­als die door de exa­mi­na­to­ren eer­der wa­ren be­oor­deeld, al­dus een ver­kla­ring. Ook de On­der­wijs­in­spec­tie is op de hoog­te ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.