Ramm­stein

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO -

Vol­gend jaar is het ge­woon al­weer 25 jaar ge­le­den dat de Duit­se band Ramm­stein werd op­ge­richt. Dat moet na­tuur­lijk ge­vierd wor­den! De even­zo om­stre­den als po­pu­lai­re Duit­sers maak­ten eer­der al via de­ze krant be­kend dat ze een con­cert ge­ven in De Kuip in Rot­ter­dam. Nu zul­len som­mi­ge men­sen den­ken: De Kuip? Daar wor­den toch geen con­cer­ten meer ge­ge­ven? Nou, de laatste keer is in­der­daad al­weer tien jaar ge­le­den, maar wie weet pakt Ramm­stein de con­cert­tra­di­tie van dat sta­di­on weer op.

Waar: De Kuip, Rot­ter­dam

Wan­neer: 25 ju­ni 2019

Tic­ket­prijs: €55,- tot €99,Start kaart­ver­koop: van­daag om 10.00 uur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.