BINAIRE PUZZEL

Metro Holland (Rotterdam) - - PUZZEL & WIN! -

Ge­bruik al­leen de cij­fers 0 en 1. El­ke re­gel en el­ke ko­lom telt even­veel enen als nul­len. Er mo­gen niet meer dan 2 enen of nul­len naast of on­der el­kaar staan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.