NU IN DE BI­OS

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Steam

Een com­ple­te

Mar­ti­al Arts

Spe­ci­al staat op het pro­gram­ma van Ci­ne­ma Isle­mun­da op vrij­dag van­af 20.00 uur. Ver­toond wordt ‘Blood­sport’ uit 1988 met Jean-Clau­de van Dam­me en als voor­film het prijs­win­nen­de Rot­ter­dam­se Mar­ti­al Arts spek­ta­kel ‘Steam’ (fo­to). Stunt­man Jac­ky Dun­nes en re­gis­seur Pau Han Kho be­ant­woor­den per­soon­lijk vra­gen uit het pu­bliek.

La­wren­ce of Ara­bia De Be­vei­li­gers

Af­ge­lo­pen maan­dag ging in Lan­ta­renVen­ster de do­cu­men­tai­re ‘De Be­vei­li­gers’ in pre­mi­è­re. Daar­in geeft de Rot­ter­dam­se do­cu­men­tai­re­maak­ster An­ne­loek Sol­lart ant­woord op de vraag wie be­vei­li­gers zijn, wat ze doen en hoe ze te werk gaan. De do­cu­men­tai­re laat zien hoe in Nederland angst en vei­lig­heid een spel met el­kaar spe­len. De­ze film­klas­sie­ker van David Lean uit 1962 met Peter O’Toole is di­gi­taal ge­res­tau­reerd en daar­om weer te zien. Het ver­haal gaat over de Brit­se of­fi­cier T.E. La­wren­ce die er­in slaag­de om di­ver­se krijgs­haf­ti­ge Ara­bi­sche troe­pen te ver­e­ni­gen te­gen de Tur­ken. Aan­staan­de zon­dag van­af 16.00 uur te zien in KINO.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.