Be­zoe­kers bar VS dood­ge­scho­ten

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Meer­de­re men­sen zijn om het le­ven ge­ko­men door een schiet­par­tij in een bar in het Ame­ri­kaan­se Thou­sand Oaks (Ca­li­for­nië). De po­li­tie heeft de schut­ter daar­na neer­ge­scho­ten. Vol­gens di­ver­se Ame­ri­kaan­se me­dia is hij over­le­den. Het exac­te aan­tal do­den is nog on­be­kend. De po­li­tie meld­de eer­der dat ze­ker elf men­sen ge­wond zijn ge­raakt.

Ge­tui­gen zeg­gen dat een man de bar ge­naamd Bor­der­li­ne bin­nen­liep en het vuur open­de. Op dat mo­ment zou­den hon­der­den men­sen aan­we­zig zijn ge­weest in de ho­re­ca­zaak. Twee hui­len­de vrou­wen ver­tel­den jour­na­lis­ten hoe op­eens scho­ten klon­ken ter­wijl een li­ne­dan­ce gaan­de was. Daar­na zou pa­niek zijn uit­ge­bro­ken. „We za­gen scho­ten en rook. Hij schoot op al­les, zelfs de spea­kers.”

De krant Ven­tu­ra Coun­ty Star meldt op ge­zag van po­li­tie­men­sen ter plaat­se dat de da­der zo'n der­tig scho­ten heeft ge­lost. Er klon­ken nog steeds scho­ten toen de po­li­tie ar­ri­veer­de. Ze­ker één van de ge­won­den zou een agent zijn.

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.