Min­der Ne­der­lan­ders wil­len Zwar­te Piet

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De mees­te Ne­der­lan­ders (68 pro­cent) zijn er niet blij mee dat steeds wordt ge­dis­cus­si­eerd over Zwar­te Piet en hoe hij er­uit ziet. De rest (30 pro­cent) vindt die dis­cus­sie wel te­recht. Van de ho­ger op­ge­lei­den vindt de helft

(50 pro­cent) het goed dat over het ui­ter­lijk en de kleur van Piet ge­praat wordt. Dat heeft on­der­zoeks­bu­reau I&O re­search uit­ge­zocht. Bij een vo­rig on­der­zoek -in

2016- wil­de nog maar 36 pro­cent van de ho­ger op­ge­lei­den dat de ver­schij­nings­vorm van Piet ter dis­cus­sie wordt ge­steld. Van de on­der­vraag­den wil­de twee jaar ge­le­den 65 pro­cent dat Zwar­te Piet zwart zou blij­ven, nu wil nog maar 50 pro­cent dat. Bij­na nie­mand (1 pro­cent) wil dat Zwar­te Piet he­le­maal wordt af­ge­schaft. ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.