DE WERK­PLEK VAN SAS­KIA

Metro Holland (Rotterdam) - - @METRO -

’Nou hier zit ik dus’, meldt NS-ma­chi­nis­te Sas­kia op haar In­st­agram-ac­count Sasjeeh1 over haar da­ge­lijk­se werk­plek. ’Als ik tij­dens de­ze kou­de, don­ke­re win­ter­avon­den door het land rijd om ie­der­een naar huis, werk, fa­mi­lie of na­tuur­lijk je ge­lief­de te bren­gen. Fij­ne avond’, al­dus de goed­lach­se blon­di­ne, die via so­ci­al me­dia re­gel­ma­tig over haar #trein­le­ven be­richt. Me­tro wenst jou ook weer een fij­ne (werk)dag, Sas­kia!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.